מדיניות החזר כספי

1200x500_fish.jpg

 

Money Back Policy

  1.      החברה תאפשר החזר כספי מלא לפני מועד תחילת ההשכרה מכל סיבה שהיא.
  2.      במידה ותתקבל תלונה מוצדקת כנגד שירותי ספק הסלולר עמו קשורה החברה בהסכם פעילות, יתאפשר ביטול החיבור הסלולארי וזיכוי מלא על ימי ההשכרה הנותרים עד מועד סיום השכירות. במקרה של שכירות בישראל, הזיכוי יתבצע החל מהמועד בו יוחזר המכשיר לחברה. במקרה של שכירות מחוץ לישראל, הזיכוי יתבצע רק לאחר שיוחזר המכשיר לישראל, החל מהמועד בו דווחה לחברה התלונה המוצדקת כאמור.
  3.      כל בקשות ביטול והחזר חייבות להתבצע על ידי בעל כרטיס האשראי בלבד, בכתב, בפקס או בדואר אלקטרוני. על מנת לקבל החזר יש לקבל את אישור החברה בפקס או בדואר אלקטרוני חוזר. ללא אישור החברה, לא יבוצע כל החזר כספי.
  4.      יש ליצור קשר עם החברה לפני הצגת בקשת ההחזר. במידה ולא יתאפשר מתן פתרון לסיבת הביטול, תועבר לחברת האשראי בקשת לביטול העסקה ו/או להחזר כספי בהתאם למועד החזרת המכשיר.

את הבקשה יש לשלוח במייל לכתובת: support@wemakeit.co.il

לפקס מס': 97297437984+.

 

 

Map to WEMAKEIT

Map to WEMAKEIT