כתב שירות ביטוחי למיני אייפד

1200x500_fish.jpg

 

(Rider)

כתב שירות כיסוי ביטוחי לאייפד

האייפד שנמסר לשירותך הוא המכשיר הטוב ביותר שמשרת את לקוחותינו בנאמנות, עלותו כולל הציוד הנלווה היא כ 3500 ש"ח (לשוכרים באירופה סכום השווה ל 800 יורו ). אנו רוכשים את המכשירים והציוד הנלווה  הטובים ביותר על מנת להימנע מתקלות ולשרת אותך בצורה מיטבית

הציוד המושכר - האייפד מצויד במטעני חשמל , בתיק נשיאה שמגן עליו , בכיסוי מתאים ובמגן ששומר על המסך בפני שריטות. 

חשובה לנו תשומת הלב שלך בשמירה על המכשיר 

אנו מאפשרים ללקוחותינו לרכוש כתב שירות " כיסוי ביטוחי " שמטרתו הורדת ההשתתפות העצמית במקרה של נזק כתוצאה מגנבה . 

להלן פירוט הכיסוי הכלול בכתב השירות :

כתב שירות כיסוי ביטוחי (להלן ביטוח) – לשוכר נתונה בזאת האופציה לרכוש כתב שירות – כיסוי כנגד גניבה בלבד של מכשיר ה Ipad 

הביטוח אינו מכסה מקרה של נזק ל  Ipad

תמורת כתב השירות (להלן  הביטוח) ישלם השוכר 5 ש"ח כולל מע"מ ( לשוכרים באירופה סכום 1 יורו כולל מע"מ )לכל יום החל מיום קבלת המכשיר ועד להשבתו. במקרה של אבדן עקב גניבה בלבד, ולאחר שהשוכר יעמוד בכל התנאים הבאים במצטבר, יעמוד סכום התשלום שיחויב הלקוח בגין אבדן המכשיר על הסך של 1600 ש"ח בתוספת מע"מ ( לשוכרים באירופה 350 יורו כולל מע"מ). 

השתתפות עצמית במקרה של גניבת אייפד

בגין אבדן המכשיר עקב גניבה  IPAD על הסך של 1600ש"ח בתוספת מע"מ בלבד ( לשוכרים באירופה סכום השווה ל 350 יורו כולל מע"מ)

התנאים המצטברים המחייבים בגינם תוקטן ההשתתפות העצמית 

  1.        על הלקוח להמציא אישור משטרה בדבר הגשת תלונה על גניבת המכשיר, ולהודיע לנו לא יאוחר מ 12 שעות מקרות האירוע
  2.        הלקוח יוכיח כי המכשיר נגנב, מידע סביר על כך שהמכשיר לא נגנב ימנע את החלת סעיף הקטנת השתתפות עצמית והתשלום על הנזק יהיה מלא .
  3.        הלקוח לא התרשל בשמירה על המכשיר [לעניין זה לדוגמא, השארת המכשיר ברכב מהווה התרשלות של הלקוח, ולא תזכה בהפחתת סכום הפיצוי מצד הלקוח במקרה של גניבה]; 
  4.        התשלום עבור כתב השירות -כיסוי ביטוחי בסך 5 ₪ כולל מע"מ ליום ( לשוכרים באירופה 1 יורו כולל מע"מ )ישולם החל מיום העמדת המכשיר לרשות הלקוח ועד להשבתו או עד להוכחת אבדנו עקב גניבה בלבד. מובהר כי בכל מקרה בו הלקוח לא יעמוד בכל התנאים הנ"ל, או לחילופין יתברר כי הציג מצג שווא לגבי מי מהם, תהא החברה  רשאית לחייב את הלקוח בהפרש שבין הסך שחייבה בהתחשב בביטוח, לבין סכום הנזק בפועל.

Map to WEMAKEIT

Map to WEMAKEIT